کلاکت KLAKET
گروه طراحی قالب من گروه طراحی قالب من گروه طراحی قالب من گروه طراحی قالب من گروه طراحی قالب من

از ته دل....:
          
۱۳٩۳/۱۱/٢٩ :: ٤:۱۱ ‎ب.ظ:
          
۱۳٩٢/٧/٢۸ :: ۱:٥٠ ‎ق.ظ

 :
          
۱۳٩٢/٧/٢۱ :: ٢:٠٩ ‎ب.ظ

سلام

 

وقتی که ...

وقتی که قلب‌هایمان‌ کوچک‌تر از غصه‌هایمان‌ میشود،
وقتی نمیتوانم‌ اشک هایم را پشت‌ پلک‌هایم مخفی کنم‌
و بغض هایم ‌پشت‌ سر هم‌ میشکند ...


وقتی احساس‌ میکنم
بدبختیهایم بیشتر از سهم‌ ام است
و رنج‌ها بیشتر از صبرم ...

وقتی امیدها ته‌ میکشد
و انتظارها به‌ سر نمیرسد ...

وقتی طاقتم تمام‌ میشود
و تحمل  هیچ ...


آن‌ وقت‌ است‌ که‌ مطمئنم‌ به‌ تو احتیاج‌ دارم
و مطمئنم‌ که‌ تو
فقط‌ تویی که‌ کمکم میکنی ...

آن‌ وقت‌ است‌ که‌ تو را صدا میکنم
و تو را میخوانم ...


آن‌ وقت‌ است‌ که‌ تو را آه‌ میکشم
تو را گریه ‌میکنم ...
و تو را نفس میکشم ...

وقتی تو جواب ‌میدهی،
دانه ‌دانه‌ اشکهایم ‌را پاک‌ میکنی ...
و یکی یکی غصه‌ها را از دلم ‌برمیداری ...


گره‌ تک‌تک‌ بغض‌هایما را باز میکنی
و دل شکسته‌م را بند میزنی ...

سنگینی ها را برمیداری
و جایش‌ سبکی میگذاری و راحتی ...

بیشتر از تلاشم خوشبختی میدهی
و بیشتر از حجم لب‌هایم لبخند ...


خواب‌هایم را تعبیر میکنی،
و دعاهایم را مستجاب ...


آرزوهایم را برآورده می کنی ؛

قهرها را آشتی میدهی

و سخت‌ها را آسان

تلخ‌ها را شیرین میکنی

و دردها را درمان


ناامیدی ها، همه امید میشوند

و سیاهی‌ها سفید سفید ...


:
          
۱۳٩٢/۱/٢۱ :: ۱۱:۱٩ ‎ب.ظ

سلام عزیزم

فراقت باور کردنی نیست...

صدا؟ صدا رفت.
دوربین؟دوربین رفت.
حرکت...
حرکت؟
به کدوم سمت؟ کجا؟
تو این سکانس دل و دماغ هیچ کاری رو ندارم...
 دوربین رو خاموش کن و فقط به صدام گوش کن...
 می خوام ببرمت به خاطرات... با من بیا...

لازمه با هم قدمی بزنیم شاید فردا که این کتاب ورق خورد من و تو هم تو یکی از این صفحه ها تبدیل به یک خاطره بشیم. اما کاش این خاطره واسه همه شیرین باشه... شیرین...مثل عسل. درست مثل عسل.

 91/2/29    سازمان اهدای عضو

روحش شاد و یادش همیشه گرامیباد.:
          
۱۳٩٢/۱/۱٤ :: ۱۱:۳٩ ‎ب.ظ

سلام دوستان گلم

سال نو بر همه شما و خانواده های محترمتان مبارک:
          
۱۳٩۱/۱٢/۳٠ :: ۱۱:٠٦ ‎ب.ظ

سلام:
          
۱۳٩۱/۱٢/٢٧ :: ۱۱:٥٠ ‎ب.ظ

سلام


شما نمی دانید چه ام شده است

از کوچه پس کوچه های پشت پنجره تان می گذرم و

دلم به اندازه ی تمام ظرف های آشپز خانه مان شکسته است و

شما نمی دانید چه ام شده است

دلم به اندازه ی نبض تن تمام گنجشک های حوالی شما تند می تپد

دلم به اندازه ی همه ی کسانی که برای رسیدن به جایی دیرشان شده شور می زند

قرار هم نیست شما بفهمید چه ام شده است !

"آدمیست دیگر

یک روز حوصله هیچ چیز را ندارد

دوست دارد بردارد خودش را بریزد دور..."

ازاین بدتر شکستن...

من نه نان و نه غم و نه حتی سینما را هیچگاه جدی نگرفته ام .
من برای اتلاف وقت بازی , وکار می کنم !
                                                                           (حسین پناهی عزیز)
حال این شده حال و احوال من.....

آرامش نصیبتان باد:
          
۱۳٩۱/۱٢/٢٤ :: ۱۱:۱٠ ‎ب.ظ
صفحات وبلاگ
امکانات جانبی